OBLIGACJE

Jedną z podstawowych form finansowania przedsiębiorstw jest emisja obligacji. Obligacje stanowią alternatywę dla kredytu bankowego, jednakże ich nabywcami (udzielającymi finansowania) są zazwyczaj podmioty rynku finansowego (otwarte fundusze emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy asset management, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki czy inwestorzy indywidualni), co pozwala na większą elastyczność tego instrumentu jak i obniża koszt finansowania. Nasza oferta jest kierowana do:

 • Spółek akcyjnych
 • Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółek celowych powołanych dla realizacji określonych procesów inwestycyjnych
 • Jednostek samorządu terytorialnego

Specjalizujemy się w transakcjach o wartości powyżej 25 mln PLN.

Zapewniamy kompleksową obsługę procesu. Uczestniczymy w każdym etapie oferty (doradztwo, dokumentacja, pozyskanie finansowania, wprowadzenie obligacji do obrotu, relacje inwestorskie, usługi poemisyjne):

Dokumentacja

 • Przygotowanie struktury i parametrów oferty
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji
 • Koordynacja prac z działem / doradcą Prawnym

Proces

 • Kontakty z KDPW / GPW / KNF
 • Budowa i koordynacja działań konsorcjum dystrybucyjnego (jeśli występuje) 
 • Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu

Dystrybucja

 • Informowanie inwestorów o warunkach oferty
 • Przyjmowanie zapisów
 • Koordynacja z inwestorami
 • Rozliczenie emisji

Jesteśmy elastyczni, niemniej jednak do najczęściej realizowanych typów emisji należą oferty:

Bilateralna

 • Emisja dedykowana pojedynczemu inwestorowi instytucjonalnemu
 • Elastyczne dopasowanie warunków emisji do potrzeb obu stron
 • Krótki czas trwania procesu pozyskania finansowania

Prywatna

 • Emisja kierowana do maksymalnie 149 inwestorów
 • Emisja kierowana do inwestorów instytucjonalnych
 • Realizowana w oparciu o propozycję nabycia i warunki emisji 

Publiczna

 • Emisja kierowana do inwestorów instytucjonalnych i osób fizycznych
 • Możliwość stworzenia konsorcjum dystrybucyjnego
 • Możliwość wykorzystania przekazu reklamowego
 • Zwykle na podstawie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego

TRANSAKCJE ZREALIZOWANE