REJESTR AKCJONARIUSZY

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) z dnia 30 sierpnia 2019 roku, od 1 marca 2021 roku akcje spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, niebędących spółkami publicznymi, nie mogą mieć formy dokumentu, lecz muszą być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy bądź w depozycie KDPW.

Z dniem 1 marca 2021 r dokumenty akcji wydane przez spółkę wygasły z mocy prawa. Po tym terminie dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.

 

Więcej informacji w naszym ebooku – pobierz tutaj!

 

Pragniemy zwrócić uwagę na odpowiedzialność Zarządu Emitenta.

Zgodnie z art. 594. § 1 KSH, kto, będąc członkiem zarządu spółki handlowej, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że zarząd m.in. dopuszcza do nieprowadzenia rejestru akcjonariuszy zgodnie z przepisami ustawy lub nierejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowychpodlega grzywnie do 20 000 złotych.

 

W ramach usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy NWAI Dom Maklerski oferuje pełen zakres czynności wymaganych przez przepisy prawa, w tym m.in.:

  • założenie rejestru akcjonariuszy niezwłocznie po zawarciu umowy i dostarczeniu wymaganych dokumentów przez emitenta,
  • dostęp dla spółki i akcjonariuszy do aplikacji online,
  • prowadzenie rejestru akcjonariuszy zgodnie z wymogami KSH,
  • dokonywanie wpisów w rejestrze dotyczących przenoszenia własności, blokad, zastawów itp., zgodnie z zasadami określonymi w KSH,
  • udostępnianie danych zawartych w rejestrze uprawnionym podmiotom,
  • wydawanie świadectw rejestrowych,
  • pośredniczenie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych emitenta względem akcjonariuszy (o ile statut emitenta nie stanowi inaczej),
  • wykonywanie innych czynności wymaganych przepisami prawa od podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Oferujemy indywidualne podejście i warunki dostosowane do potrzeb emitenta oraz kompleksową obsługę spółek i akcjonariuszy.

 

W celu poznania oferty NWAI DM w zakresie prowadzenia rejestru akcjonariuszy, prosimy o kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy lub pod adresem e-mail  rejestrakcjonariuszy@nwai.pl.

DO POBRANIA

eBook - Dematerializacja akcji i rejestr akcjonariuszy

[pobierz]

Formularz dostępu do serwisu online

[pobierz]

Jak uzyskać dostęp do serwisu Online

[pobierz]