FINANSOWANIE DŁUŻNE

Finansowanie przedsiębiorstwa powinno być właściwie dopasowane między innymi do etapu rozwoju, założonych celów strategicznych, profilu prowadzonej działalności i branży, w której przedsiębiorstwo funkcjonuje. Właściwie ustrukturyzowane narzędzia finansowania pozwalają zoptymalizować koszt kapitału, ale również ograniczyć ryzyko konsekwencji wystąpienia nieprzewidzianych negatywnych zdarzeń. W NWAI DM kompleksowo podchodzimy do oceny struktury kapitału przedsiębiorstwa i jej efektywności (relacji kapitał - dług).

Doradzamy naszym klientom w oparciu o dostępny na rynkach finansowych wachlarz rozwiązań. Będąc aktywnym uczestnikiem rynków finansowych oraz biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie w obszarze pozyskiwania długu, restrukturyzacji zadłużenia, pozyskiwania kapitału, jesteśmy przygotowani do efektywnego i świadomego przeprowadzenia klienta przez proces zmian w strukturze finansowania przedsiębiorstwa / renegocjacji warunków istniejącego finansowania.

Najczęściej obsługiwane przez nas procesy:

 • finansowanie korporacyjne (pozyskanie dodatkowego finansowania, renegocjacja warunków istniejącego finansowania);
 • finansowanie celowe: wykupy lewarowane (LBO), project finance, finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, rekapitalizacja
 • refinansowanie (w tym również konsolidacja) zadłużenia.    

Doradztwo NWAI DM obejmuje w szczególności:

 • analizę celów strategicznych klienta w celu identyfikacji potrzeb finansowych;
 • kom­plek­sową ana­lizę obecnej sy­tu­acji i perspektyw przedsiębiorstwa;
 • przygotowanie i przedyskutowanie alternatywnych struktur finansowania, z uwzględnieniem dostępnych instrumentów finansowych;
 • ustalenie harmonogramu działania;
 • wybór scenariusza i koordynacja kontaktów z instytucjami finansowymi i/lub inwestorami;
 • przygotowanie biznes planu / modelu finansowego na potrzeby rozmów z potencjalnymi dostawcami finansowania;
 • aktywny udział w negocjacjach z podmiotami udzielającymi finansowania (mającymi na celu uzyskanie optymalnych warunków finansowania) oraz zamknięciu finansowym;
 • koordynację prac pozostałych doradców zatrudnionych przez klienta (w zależności od rodzaju finansowania doradcy: prawnego, technicznego, środowiskowego, podatkowego);
 • wsparcie w prowadzeniu komunikacji z dostarczycielami finansowania po zamknięciu finansowania (okresowe raportowanie wynikające z obowiązków informacyjnych zawartych w dokumentacji finansowania, renegocjacja warunków finansowania w tym okresowego zwolnienia kredytobiorcy z obowiązku spełnienia wybranych zobowiązań dokumentacyjnych).

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.