Ta witryna używa plików cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookie w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia za pomocą programu służącego do obsługi Internetu. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
Strefa Klienta
loguj automatycznie
Polski  English  Niemiecki  Rosyjski
Logo nwai.pl
Money Makers TFI na NewConnect

NWAI Dom Maklerski S.A. jako Autoryzowany Doradca i Animator Akcji Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Emitent), przeprowadziła proces wprowadzenia wszystkich akcji Emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Transakcja dotyczyła wprowadzenia dotychczasowych 7.870.840 akcji, w tym: 650.000 akcji serii A, 950.000 akcji serii A1, 1.125.000 akcji serii B, 150.000 akcji serii C, 645.840 akcji serii D, 3.550.000 akcji serii F oraz 800.000 akcji serii G o wartości nominalnej 0,16 zł (szesnaście groszy) każda. Kurs odniesienia na pierwszą sesję notowań na NewConnect ustalono na 1,50 zł za jedną Akcję.

Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. prowadzi działalność polegającą na: 1) tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych, oraz 2) zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (ang. asset management).

Emitent wchodzi w skład grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadający na dzień wprowadzenia do obrotu 59,16% Akcji Emitenta i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z Alior Bankiem S.A., zakłada dalszy rozwój swoich usług w następujących obszarach: fundusze inwestycyjne zamknięte umożliwiające klientom dokonywanie inwestycji w atrakcyjnych niszach rynkowych wyróżniające się transparentnością i płynnością lokat, a także fundusze koncentrujące się na tzw. alternatywnych klasach aktywów, w szczególności wierzytelności; specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte funkcjonujące jako produkt masowy oraz zapewniający szeroki katalog ofert strategii dla klientów; usługa zarządzania portfelem, w którego skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Emitent jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych prowadzącym działalność na podstawie zezwolenia i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Emitent uzyskał następujące zezwolenia KNF:

  • na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa i zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
  • na wykonywanie działalności zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Na rynku polskim działają obecnie liczne podmioty prowadzące działalność konkurencyjną (w tym około 60 towarzystw funduszy inwestycyjnych, które łącznie posiadają w ofercie setki funduszy oraz liczne podmioty zarządzające aktywami na zlecenie klientów).