NWAI liderem usługi Agenta Emisji!

2019-10-01

NWAI liderem usługi Agenta Emisji! W pierwszym kwartale obowiązkowej dematerializacji, NWAI DM obsłużył w KDPW najwięcej emitentów, najwięcej serii certyfikatów FIZ oraz uzy ...

Transakcje zrealizowane

2017-10-01

Działamy od 2007r, w tym czasie współpracując z ponad 100 emitentami zrealizowaliśmy transakcje o wartości ok 3 mld zł. Zobacz szczegóły

Odwołanie ofert publicznych Generali Multi Dochód FIZ (d. UniMulti Dochód FIZ)

2019-11-06

Informujemy o podjęciu przez Zarząd Generali Investments Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. uchwały w przedmiocie rezygnacji z dokonania wszystkich ofert publicznych oraz z ubiegan ...

Pozyskiwanie finansowania

2017-10-01

Doskonale wiemy, jak istotny jest kapitał dla rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Naszych Klientów wspieramy przy określeniu potrzeb kapitałowych, organizacji i pozyskaniu niezbędnego fina ...

Animacja papierów wartościowych

2017-10-01

Animacja papierów wartościowych polega na dokonywaniu przez NWAI Dom Maklerski na rachunek własny czynności mających na celu wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi. NWAI ...

Raport obligacyjny - październik 2019

2019-11-15

W sekcji raporty zamieściliśmy raport miesięczny na temat rynku obligacji korporacyjnych w październiku2019. Zachęcamy do lektury.

FAQ - rejestracja w KDPW

2019-10-08

Prezentujemy stronę z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi rejestracji w KDPW, usług agenta emisji, sponsora emisji, pośrednika rejestracyjnego i agenta płatniczego, a także z zestawem ...

FAQ - rejestr akcjonariuszy

2019-10-08

Prezentujemy stronę z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi rejestru akcjonariuszy.

Raport z rynku obligacji

2019-10-10

W sekcji raporty zamieściliśmy raport miesięczny na temat rynku obligacji korporacyjnych we wrześniu 2019. Zachęcamy do lektury.

Pozyskiwanie finansowania

Kwintesencja rynku finansowego. Niezależnie od jego przeznaczenia, niezależnie od formy, kapitał to główny czynnik decydujący o sukcesie i rozwoju: średniego przedsiębiorstwa, funduszu inwestycyjnego czy dużej korporacji.
W NWAI Dom Maklerski zajmujemy się w pozyskiwaniem kapitału dla działalności: przedsiębiorstw, banków, funduszy inwestycyjnych czy jednostek samorządu terytorialnego. Od 2007 roku zrealizowaliśmy ponad 200 transakcji, na łączną kwotę blisko 3 miliardów złotych.
Obserwujemy, słuchamy, przygotowujemy, opisujemy, prezentujemy, rozmawiamy, pomagamy, rozliczamy ale przede wszystkim dostarczamy. Bez sztucznych barier, bez ukrytych kosztów, bez tysiąca spotkań. Szybko, z wyczuciem, ze zrozumieniem, do celu, po kapitał.
Angażujemy się w projekty o wartości minimalnej 10 mln PLN.

Dla Emitentów

Podmiotom obecnym na rynku kapitałowym oferujemy szereg usług wspierających Akcjonariuszy, Zarządy czy piony finansowe w komunikacji z rynkiem, wypełnianiu wymagań obrotu, obowiązków prawnych czy w rozliczeniach z inwestorami. Bez zbędnej zwłoki, szybko i kompleksowo.

Dla Inwestorów

Fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, zarządzający aktywami, doradcy inwestycyjni, private equity, private debt, fundusze i wehikuły osób prywanych czy inwestorzy indywidualni - rzeczywistość inwestycyjna może być różna dla każdego, ale cel pomnażania kapitału pozostaje niezmienny.
Jesteśmy partnerem w jego osiągnięciu.