ZARZĄD NWAI DOM MAKLERSKI SA

Michał Rutkowski

Członek Zarządu

Doświadczenie:
Tullett Prebon (Polska) S.A.
Prebon Yamane (Polska) Sp. z o.o.
Narodowy Bank Polski

Wykształcenie:
MBA, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego