Otwarcie Likwidacji Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ

Otwarcie Likwidacji Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ

2023-09-11

Zarząd IPOPEMA TFI S.A. w dniu 17 maja 2023 r. podjął uchwałę w sprawie rozwiązania funduszu IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i otwarcia jego likwidacji w dniu 28 sierpnia 2023 r.

Likwidacja Funduszu odbywa się w trybie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.

Szczególowe informacje dostępne w zamieszczonym dokumencie.

Opublikuj post:

Pozyskiwanie finansowania

2017-10-01

Doskonale wiemy, jak istotny jest kapitał dla rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Naszych Klientów wspieramy przy określeniu potrzeb kapitałowych, organizacji i pozyskaniu niezbędnego f ...

Animacja papierów wartościowych

2017-10-01

Animacja papierów wartościowych polega na dokonywaniu przez NWAI Dom Maklerski na rachunek własny czynności mających na celu wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi. NW ...

Raport obligacyjny - Październik 2023

2023-10-17

W sekcji raporty zamieściliśmy raport miesięczny na temat rynku obligacji korporacyjnych w październiku 2023. Zachęcamy do lektury.

Rozwój usług depozytariusza

2023-09-22

Z przyjemnością informujemy o dalszym rozwoju usług depozytariusza FIZ świadczonych przez NWAI Dom Maklerski S.A.!   Nie minęły 2 lata od rozpoczęcia pełnienia przez NWAI funkcji de ...