Glosa dotycząca proponowanych zmian rynku obligacji nieskarbowych

Glosa dotycząca proponowanych zmian rynku obligacji nieskarbowych

2018-09-13

W sekcji Raporty opublikowaliśmy Glosę dotyczącą proponowanych zmian rynku obligacji nieskarbowych. Dokument opisuje możliwe konsekwencje implementacji planowanych zmian, stawia również pytania o kierunki rozwoju tego rynku w Polsce. Pełna treść dokumentu.

Opublikuj post:

Animacja papierów wartościowych

2017-10-01

Animacja papierów wartościowych polega na dokonywaniu przez NWAI Dom Maklerski na rachunek własny czynności mających na celu wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi. NW ...

Raport obligacyjny - styczeń 2019

2019-02-06

W sekcji raporty zamieściliśmy raport miesięczny na temat rynku obligacji korporacyjnych w styczniu 2019. Zachęcamy do lektury.

Glosa dotycząca proponowanych zmian rynku obligacji nieskarbowych

2018-09-13

W sekcji Raporty opublikowaliśmy Glosę dotyczącą proponowanych zmian rynku obligacji nieskarbowych.

Glosa dotycząca proponowanych zmian do ustawy o ofercie

2018-12-13

W sekcji Raporty opublikowaliśmy Glosę dotyczącą proponowanych zmian do ustawy o ofercie publicznej. Dokument podsumowuje zaproponowane zmiany prawne oraz ich implikacje dla rynku obligac ...