Agent Emisji i Sponsor Emisji

Agent Emisji i Sponsor Emisji

2019-12-01

Od 1 lipca 2019 roku większość emisji obligacji oraz emisje certyfikatów FIZ niepublicznych, wymagają pośrednictwa agenta emisji w procesie weryfikacji i rejestracji tych instrumentów w KDPW. Dodatkowo, w przypadku kiedy część osób, które nabyły instrumenty finansowe, nie wskazała rachunku, na którym instrumenty mają zostać zapisane wymagany jest udział w emisji Sponsora Emisji. Dowiedz się więcej: 

Agent Emisji 

Sponsor Emisji

Opublikuj post:

Otwarcie Likwidacji Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ

2023-09-11

Zarząd IPOPEMA TFI S.A. w dniu 17 maja 2023 r. podjął uchwałę w sprawie rozwiązania funduszu IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i otwarcia jego likwidacji w dniu 28 ...

Raport obligacyjny - sierpień 2023

2023-09-11

W sekcji raporty zamieściliśmy raport miesięczny na temat rynku obligacji korporacyjnych w sierpniu 2023. Zachęcamy do lektury.

Rozwój usług depozytariusza

2023-09-22

Z przyjemnością informujemy o dalszym rozwoju usług depozytariusza FIZ świadczonych przez NWAI Dom Maklerski S.A.!   Nie minęły 2 lata od rozpoczęcia pełnienia przez NWAI funkcji de ...

Animacja papierów wartościowych

2017-10-01

Animacja papierów wartościowych polega na dokonywaniu przez NWAI Dom Maklerski na rachunek własny czynności mających na celu wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi. NW ...