SUBEMISJE

Subemisje inwestycyjne

W ramach wykonywania subemisji inwestycyjnej NWAI Dom Maklerski zobowiązuje się do objęcia części lub całości emisji papierów wartościowych, na które nie zostały złożone zapisy przez innych inwestorów. Usługa ta zmniejsza istniejące po stronie emitenta ryzyko, że proces oferty publicznej zakończy się pozyskaniem kapitału w wysokości niewystarczającej dla realizacji założeń biznesowych. Subemisja pozwala zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu w plasowaniu emisji, co nie pozostaje bez wpływu na postrzeganie spółki na rynku kapitałowym.

Subemisje usługowe

W ramach wykonywania subemisji usługowej NWAI Dom Maklerski zobowiązuje się do objęcia całości emisji papierów wartościowych, które w dalszej kolejności zostaną zaoferowane inwestorom w ramach oferty publicznej. Usługa ta przenosi na NWAI Dom Maklerski całe istniejące po stronie emitenta ryzyko, że proces oferty publicznej zakończy się niepowodzeniem lub pozyskaniem kapitału w wysokości niewystarczającej dla realizacji założeń biznesowych.

Usługi dodatkowe związane z subemisją

NWAI Dom Maklerski dokonuje analizy planowanej oferty w celu ustalenia zasadności przeprowadzania subemisji, członków ewentualnego konsorcjum subemisyjnego czy optymalizacji procesu. Dzięki świadczeniu usług dodatkowych NWAI zapewnia emitentom kompleksową obsługę w zakresie przeprowadzania subemisji usługowych i inwestycyjnych oraz maksymalizuje prawdopodobieństwo dojścia oferty do skutku.