FUZJE I PRZEJĘCIA (M&A)

NWAI DM świadczy usługi doradcze na wszystkich etapach transakcji.  Naszym celem jest osiągnięcie optymalnej struktury realizowanej transakcji z uwzględnieniem celów strategicznych klienta (buy-side, sell-side advisory), w tym również optymalnej wartości transakcji i jej kosztów.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • przygotowanie planu przeprowadzenia transakcji;
  • określenie strategii i kryteriów poszukiwania celów przejęcia lub potencjalnych inwestorów;
  • identyfikację i selekcję celów przejęcia lub potencjalnych inwestorów (finansowych i strategicznych);
  • identyfikację potencjalnych konkurentów;
  • analizę finansową podmiotu transakcji (przygotowanie modelu finansowego i wyceny);
  • pomoc w zdefiniowaniu optymalnej struktury transakcji;
  • koordynację prac innych doradców klienta (w tym nadzór nad procesem due diligence);
  • określenie strategii negocjacyjnej i udział w negocjacjach i zamknięciu transakcji;
  • wparcie w pozyskaniu finansowania.