Ta witryna używa plików cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookie w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia za pomocą programu służącego do obsługi Internetu. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
Strefa Klienta
loguj automatycznie
Polski English Niemiecki Rosyjski
Logo nwai.pl
Zarządzanie Ryzykami Finansowymi

Działalność doradcza NWAI Dom Maklerski w zakresie zarządzania ryzykami koncentruje się na stworzeniu bądź usprawnieniu procesów i wdrożeniu narzędzi kontrolnych oraz systemów obiegu informacji umożliwiających przedsiębiorstwom:

 • zarządzanie ryzykiem walutowym
  zabezpieczenie przed wzrostem kosztów lub obniżeniem przychodów z eksportu, importu, należności i zobowiązań denominowanych w walutach obcych
 • zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
  zabezpieczenie przed wzrostem kosztów kredytów
 • zarządzanie ryzykiem zmiany cen towarów
  zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami cen składników produkcji / sprzedaży

Oferujemy pełny zakres współpracy, począwszy od interaktywnego szkolenia w obszarze praktycznych aspektów zabezpieczania, poprzez analizę działalności Klienta pod kątem ekspozycji na ryzyko finansowe i wdrożenie polityki zabezpieczeń, po bieżący monitoring zastosowanych rozwiązań.

Usługi świadczone są w ramach trzech Pakietów:

Pakiet Podstawowy

Pakiet Podstawowy to interaktywne szkolenie zespołu Klienta, w zakresie zasad i metod zarządzania ryzykiem finansowym. W jego ramach przedstawiony będzie modelowy proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz omówione zostaną instrumenty pochodne, które mogą służyć do zarządzania ryzykiem: ich funkcjonalność, korzyści i ryzyka związane z tymi instrumentami. Główne korzyści tego pakietu to:

 • Identyfikacja ryzyka finansowego i minimalizacji jego skutków
 • Dopasowanie współpracy do indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa
 • Zapoznanie Spółki z modelowymi praktykami zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
Chcę poznać szczegóły

Pakiet Rozszerzony

Pakiet Rozszerzony to usługi oferowane w Pakiecie Podstawowym poszerzone o Due Dilligence Spółki pod kątem identyfikacji ryzyk finansowych, prawnych, dokumentacyjnych oraz operacyjnych w procesie zarządzania ryzykami w przedsiębiorstwie. W ramach Due Dilligence przeanalizowane zostaną umowy i kontrakty Klienta, pod kątem ekspozycji na zmienność cen towarów, kursów walutowych i stóp procentowych. Ocenione zostaną również umowy ramowe, umowy zabezpieczające oraz transakcje pochodne, które Klient dotychczas zawarł z bankami.  Do głównych korzyści tego pakietu należą:

 • Precyzyjne określenie zakresu, w jakim przedsiębiorstwo jest narażone na ryzyka
 • Wskazanie zagrożeń prawnych i produktowych, wynikających z dotychczas zawartych umów ramowych, umów zabezpieczających i transakcji pochodnych
Chcę poznać szczegóły

Pakiet Zaawansowany

Pakiet Zaawansowany to usługi oferowane w ramach Pakietu Rozszerzonego poszerzone o Doradztwo oraz Monitoring. W ramach Doradztwa opracowana zostanie strategia zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie oraz zaproponowane zostaną możliwości restrukturyzacji dotychczas zawartych transakcji tak, aby optymalnie zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed ryzykiem. W ramach Monitoringu Eksperci NWAI będą na bieżąco, na podstawie informacji przekazanych przez Klienta, aktualizować strategię zarządzania ryzykiem finansowym. Klient będzie mógł również na bieżąco konsultować się bezpośrednio z ekspertami NWAI w bieżących sprawach związanych z ryzykiem finansowym lub zawieranymi transakcjami pochodnymi. Do głównych korzyści tego pakietu należą:

 • Opracowanie i wdrożenie indywidualnej strategii zabezpieczania ryzyk finansowych
 • Aktualizacja strategii w przypadku zmian np. w kontraktach handlowych, otoczenia prawnego, sytuacji rynkowej czy dostępności instrumentów
 • Przygotowanie wszystkich dokumentów wewnętrznych niezbędnych do bezpiecznego zawierania transakcji pochodnych
 • Dedykowany zespół ekspertów dostępny do bieżących konsultacji
Chcę poznać szczegóły